NEWSTICKER

Zakat Pembersih Harta (4)

9 May 2021 15:03

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima, harta yang dikeluarkan untuk zakat, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Bagaimana Islam menempatkan kedudukan antara zakat, infaq, wakaf, dan juga sedekah? Bagaimana pengaturannya dalam hukum Islam dan skala prioritas?

Tag