Ketika Nabi Pulang Kampung

Sobih AW Adnan    •    10 Juni 2018 17:25 WIB
kisah ramadan
Ketika Nabi Pulang Kampung
ILUSTRASI: Pixabay

Jakarta: Selain Mekkah sebagai tanah kelahiran, Rasulullah Muhammad saw. juga menaruh cinta kepada Madinah. Nabi menahbiskan Madinah sebagai kampung halaman dalam 10 tahun terakhir dari 23 tahun masa kerasulannya.

Baca: Rasa Cinta Rasulullah kepada Negara

Kecintaan Nabi terhadap Madinah dituangkan dalam banyak doa. Di antaranya, Rasulullah pernah bersabda;

"Ya Allah, jadikanlah Madinah selayaknya Mekkah. Yakni, ketika Engkau telah menjadikan Mekkah penuh rahmat juga berkah."

Kecintaan terhadap Madinah, menjadikan Nabi selalu mempercepat laju tunggangannya setiap pulang dari sebabak perjalanan. Rasulullah pun, memandangi dinding-dinding kota penuh semringah sebagai penanda kerinduannya kepada Madinah.

Baca: Tips Mudik ala Rasulullah

Sumber: Disarikan dari hadis yang diriwayatkan Al Bukhari [1802]. Serta keterangan dari Al Bidayah Wan Nihayah Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i (Ibn Katsir).
(SBH)